Substituir la coberta en 6 pasos


Una de les tècniques de la construcció més recorrents durant algunes dècades a España, va ser el que es coneix com a 'envanets de sostremort', que servia per donar inclinació a les cobertes de la gran majoría de construccions.


Aquest sistema consisteix en aixecar fileres de maó foradat normalment de 4x14x29 cm donant la inclinació desitjada, una tècnica fàcil de posar en pràctica i per tant barata, que durant molts anys va ser el recurs fàcil i poc arricat per a moltes empreses del sector de la construcció. Però amb els anys, i més en èpoques de vaques magres en que reformar ha sigut la opció més viable, aquests espais s'han anat transformant i aprofitant per ampliar la capacitat dels habitatges.

Com es pot fer i què cal tenir en compte per poder transformar quest tipus d'espais en espais habitables?

1. Estat de l'estructura original. Si bé moltes d'aquestes construccions estan correctament dimensionades, és necessari veure fins a quin punt són capaces de respondre positivament a la solució adoptada i actuar en funció de la resposta esperada. Per detectar el tipus d'estructura del nostre habitatge el més fàcil és detectar si és amb murs de càrrega (sistema més tradicional) o amb pilars de formigó (a vegades també trobem solucions mixtes) que solen ser les solucions més comuns. Els sistemes de murs de càrrega normalment es combinen amb forjats unidireccionals, en canvi, les estructures amb pilars de formigó solen anar acompanyades amb forjats reticulars de semibiguetes. Però existeixen variants.


2. Substitució per una estructura més lleugera. Sona molt evident però és fonamental que per garantir una resposta estructural correcta, la nova estructura sigui més lleugera que la original, doncs el sistema d'envanets de sostremort és una càrrega distribuida i la nova estructura que alliberarà l'espai per fer-lo aprofitable, segurament exercirà una càrrega més puntual en alguns elements exsitents. Una bona opció en aquest casos solen ser les cobertes de fusta pel seu pes i facilitat d'instal.lació.3. Escala. Per ubicar l'escala és important analitzar l'estat del forjat i perforar pel millor punt així com reforçar el forat en tot el seu perímetre. És interessant pensar en una escala lleugera de fusta i/o metàl.lica que al mateix temps pugui deixar entrar la llum natural que entri desde la coberta.4. Finestres i lluernaris. Ja que hi som, és molt recomanable obrir finestres a la coberta, doncs la qualitat i el confort dels espais il.luminats naturalment augmenta de forma exponencial i a més, amb una mica de sort podrem gaudir d'unes vistes magnífiques.5. Panells solars. Si bé l'autogeneració amb panells fotovoltaics és un opció molt factible, encara avui pensem que les normatives i legislacions locals en dificulten la viabilitat. Per altra banda, la implementació d'un equip de panells solars pot ajudar a reduir la despesa per consum de calefacció i aigua calenta. Perquè ens en fem una idea, uns 4 m2 de plaques, l'equivalent a un pack bàsic per a una casa amb tres ocupants, pot costar uns 5.000 euros i té un estalvi mig d'uns 1000 euros anuals.


#català #coberta #reforma #casa #home #house #brick #wood #roof #struture #estructura #fusta #cubierta #subsitució #substitution

Featured Posts
Recent Posts