AMPLIAZIONE DEL COMUNE DI VALSAVARENCHE

Comune di Valsavarenche 01.jpg
Comune di Valsavarenche 02.jpg
Comune di Valsavarenche 03.jpg
Comune di Valsavarenche 04.jpg
Comune di Valsavarenche 05.jpg
Comune di Valsavarenche 06.jpg
Comune di Valsavarenche 07.jpg
Comune di Valsavarenche 08.jpg
Comune di Valsavarenche 09.jpg
Comune di Valsavarenche 10.jpg
Comune di Valsavarenche 11.jpg
Comune di Valsavarenche 12.jpg

Team

 

Location

 

Year

 

Status

 

Tipology

 

Intervention

Carles Pastor Foz, Albert Albareda Valls.

 

Valsavarenche, Valle d'Aosta

 

2008

 

Competition

 

Institutional / Guvernamental

 

Addition, Refurbishment

Our proposal should connect both existing buildings and create some additional spaces for a multipurpose room with several integrated services around. Two sloped-roof volumes intersect to connect the ground floor and the first floor without loosing the fluency of the space. The dislocation between the two volumes in plan, create both, the main entrance and the connection with the exterior terrace. The main multipurpose squared space is located in the south facade enjoying the best orientation and the beautiful views and is closed by both rectangles the same size, containing storage rooms, a bar close to the terrace, the restrooms and the elevator. The continous wooden structural porches is only reclained on the central concrete wall, and set up an armonic pattern for the facade, only interrupted in both limits of the building with grey stone walls. 

La nostra proposta ha de connectar els dos edificis existents, i crear una serie d'espais com la sala polivalent i una serie de serveis integrats al voltant. Dos volums amb coberta inclinada s'intersequen per conectar la planta baixa i el primer pis sense perdre la fluïdesa dels espais. El desencaix entre els dos volums en planta, crea ambos accessos, l'entrada principal i la sortida a la terrassa. La sala polivalent quadrada està ubicada a la façana sud, gaudint de la millor orientació i d'unes vistes fantàstiques, i queda delimitada per dos rectangles amb les mateixes dimensions on s'hi localitzen els magatzems, el bar tocant a la terrassa exterior, els lavabos y l'ascensor. Els pòrtics continus estructurals de fusta, es recolzen als murs centrals de formigó i configuren una seqüència armònica en façana interrumpuda només per les façanes laterals de pedra gris fosc.